Přejít na produktové menu

Souhlas s užitím osobních údajů pro zasílání marketingových sdělení

Vlna
ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ SPECIÁLNÍCH. NABÍDEK V RÁMCI MARKETINGOVÉHO SYSTÉMU
 
Poskytnutím osobních údajů souhlasím se zasíláním speciálních nabídek od JUNGLE INTERIORS, s.r.o. na můj e-mail.
 
Podpisem přihlášky do soutěže prohlašujete a potvrzujete, že jste se seznámili s informacemi týkajícími se zpracování osobních údajů společností JUNGLE INTERIORS, s.r.o., se sídlem Mahenova 181/9, 150 00 Praha 5, IČ: 26454327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 83348 (dále jen „JUNGLE INTERIORS“) a byli jste informováni o způsobu zpracování osobních údajů, s čímž vyjadřuje svůj souhlas.
Tím, že společnosti JUNGLE INTERIORS poskytnete Vaše osobní údaje, nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny Vaše osobní údaje, které od Vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy České republiky a příslušných norem Evropské Unie. Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo ve spojení s dalšími informacemi.
 
Informace, o které Vás žádáme, zahrnují jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Tyto informace nám slouží k:
- dodání výhry v soutěži (dle pravidel zveřejněných na veletržním stánku) za předpokladu, že jste nebyli účastni slosování v tombole,
- k přímému marketingu, pokud jste k tomuto účelu udělili svůj souhlas. Vždy Vám umožníme se z odběru z marketingových sdělení odhlásit. 
 
Doba spravování údajů
Vaše údaje budeme spravovat po dobu nezbytně nutnou pro daný účel zpracování. Doba správy dat se může lišit pro různé účely zpracování. Zpracování a uchování Vašich dat v souvislosti s dodáním výhry trvá nejpozději do konce lhůty pro vyzvednutí výhry, tj. do 15.4.2022. Zpracování a uchovávání Vašich dat v souvislosti s přímým marketingem trvá po dobu neurčitou, dokud svůj souhlas se zasíláním marketingových sdělení neodvoláte.
Bezpečnost
Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Souhlasíte s tím, že údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky a pomocí automatických prostředků. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech.
Poskytování Vašich dat
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout jiným společnostem, které angažujeme proto, aby nám pomohly s našimi aktivitami, např. společnostem provádějícím IT hosting a údržby, společnostem, které pro nás vykonávají činnost, jako zpracovatel osobních údajů, se kterými máme uzavřenu odpovídající smlouvu, (toto není konečný seznam). Můžeme také předat Vaše osobní údaje třetím stranám, jestliže máme povinnost poskytnout nebo sdílet Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti. Vaše osobní údaje nejsou předávány mimo státy Evropské unie.
Práva subjektů údajů
Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o: Právu přístupu ke svým osobním údajům; Právu na opravu osobních údajů; Právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“); Právu na omezení zpracování osobních údajů; Právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka; Právu na přenositelnost údajů; Právu svůj souhlas kdykoliv odvolat; Právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz. Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@jungleinteriors.cz nebo písemně na adrese sídla JUNGLE INTERIORS. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.